KONCERT PRO 14 DECHOVÝCH NÁSTROJŮ A KONTRABAS

Datum vzniku

1962-3

Obsazení

2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 2 lesní rohy, 2 trumpety, 2 trombony, kontrabas

Části / věty

Allegro non troppo ma agitato

Adagio poco sostenuto

Allegro noc brio

Interpretace

17.4.1966, Dům umělců – Dvořákova síň, komorní harmonie, řídí František Vajnar

12.3.2008, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce v Praze 1, Malostranské nám. 13, Dechová harmonie Hudby hradní stráže a Policie ČR, řídí Václav Blahunek

Durata

20 minut 05

Všeobecná a formální charakteristika

Koncert pro dechové nástroje a kontrabas vznikl v roce 1962-63 z podnětu členů Komorní harmonie a je v autorově tvorbě důležitým mezníkem. Prudce se střídající pocity tragické, parodické a meditativní jsou vyjádřeny slohem, vědomě se distancujícím od přístupu tzv. racionálních systémů. Auto se hlásí k tradici hudby středověké, předklasické, k Hindemithovi a Stravinskému, využívá prvků kvartové harmonie a principu varhanní mixtury. Virtuózní faktura díla nechce být samoúčelným, ale naopak formotvorným nositelem pohybu, napětí a kontinuity. Jde o pokus spojit maximální impulsívnost nápadů s pevně sevřenou stavbou věty.

Další informace

Skladba, kterou na závěr zahraje Dechová harmonie Hudby Hradní stráže a Policie ČR, byla vytvořena pro anonymní soutěž k oslavě výročí vzniku republiky. Z mnoha skladeb jich bylo vybráno 15, mezi nimi i tato skladba. U těchto 15ti skladeb byly odtajněni autoři a skladby byly informativně nahrány pro komisi, která měla vybrat vítěznou skladbu. Zároveň bylo přislíbeno koncertní provedení v Domě umělců, kde měla být pořízena rozhlasová nahrávka. Na jeho skladbu se ale rozhlas ze záhadných důvodů nedostavil (úvodní slovo dcery autora Alžběty Hláskové na koncertě 12. 3. 2008).


Odběr novinek

Zde si můžete nastavit odběr novinek. Pokud dojde na těchto stránkách k nějaké změně, doplnění apod., dostanete upozornění na svůj mail.