LEGENDY

Datum vzniku

1981

Obsazení

dechové noneto

Části / věty

Passacaglia

Tema noc variazioni

Fuga

Interpretace

28.3.1981, FOERSTROVA SÍŇ, Praha 2, Pštrosova 17, Pražská dechová harmonie, Řídí Jiří Portych

8.4.1981, Smetanovo muzeum, Praha 1, Novotného lávka 1, Pražská dechová harmonie, Řídí Jiří Portych

10.3.1982, autorský večer, Smetanovo muzeum, Praha 1, Novotného lávka 1, Pražská dechová harmonie, Řídí Jiří Portych

19.1.1983, autorský večer k padesátinám Karla Skleničky, Varhanní sál Domu umělců, Pražská dechová harmonie, Řídí Jiří Portych

27.9.1995, Kostel Panny Marie pod řetězem, Velkopřevorské nám., Praha 1, Dechové noneto, řídí Miriam Němcová nebo Mario Klement

18.3.1998, Dům umělců, Dvořákova síň, Komorní harmonie

Všeobecná a formální charakteristika

Legendy pro dechové noneto vznikly v roce 1981 jako vzpurná skladba pro Pražskou komorní harmonii Jiřího Portycha. Autor – stejně jako jiní čeští skladatelé – přibližuje dnešku svět svatováclavských chorálů. Ten je přítomen v podobě témat. Nejstarší gotická verze chorálu v části prvé, sekvence „Zdráv buď, Otče všemohúcí“ v části druhé a chorál romantický v části třetí. A vůbec je zde přítomna i syrovost gotických varhan. Jde o hudební evokaci knížete Václava, který nevládne mečem, ale moudrostí a osobní odvahou, a Karla IV., vladaře drsné lásky k lidu české země a k trpkému českému vínu. (Z programu – J. Holeček)


Odběr novinek

Zde si můžete nastavit odběr novinek. Pokud dojde na těchto stránkách k nějaké změně, doplnění apod., dostanete upozornění na svůj mail.