MISSA BREVIS

Datum vzniku

1966

Obsazení

smíšený sbor

Interpretace

10.3.1982, Premiéra - Koncertní sál Smetanova muzea, Praha 1, Musica poetica- řídí Karel Otruba

28.3.1990, Koncert duchovní hudby v kostele sv. Gabriela, Praha , Holečkova ulice, Vokální soubor GAUDIUM PRAGENSE- řídí Jaroslav Orel, Marek Čihařvarhany

14.5.2003, Koncert k nedožitým sedmdesátinám, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce v Praze 1, Malostranské nám. 13

Všeobecná a formální charakteristika

Tato kompozice vznikla z autorových setkání s evropskou prahudbou – s gregoriánským chorálem. Ten autora odedávna fascinoval – a během jednoho týdne v roce 1966 napsal tříhlasou skladbu, v níž se pokusil zachytit život tohoto starobylého hudebního útvaru řečí svého času. Je tu především vyjádřen obdiv pro nesmírně volný tok hudby neodměřovaný pravidelnými měrami taktů, plynoucí v čase podle zákonů, které nepřicházejí zvnějška, ale jsou totožné se samotnou bytostnou povahou melodických linií. Vzdává se tu chvála uchvacující jednoty hudby a řeči, kde mluvené slovo je vyslovováno tak, že se stává hudbou a kde hudba je jakoby nejvlastnější podobou toho, čím je slovo. Hledá se tu nový výraz pro starobylý tóninový ráz, tak odlišný od našeho cítění, prostupující hudbu zvláštním, neznámým i známým světlem. Jakoby tu zpíval opravdu svobodný člověk. Svobodný proto, že vládne sám sobě a jeho život plyne podle zákonů, které jsou totožné s jeho bytostnou povahou. Svobodný proto, že nezpívá cizí, ale svou vlastní píseň, a to ze samotného těžiště své bytosti. Svobodný poroto, že je otevřen všem skutečnostem života, že zná jeho temnoty i výšiny; protože není uzavřený v sobě, ale slyší hlasy všech lidí i nejvlastnější tóny lidského bytí. V Misse brevis se každý ze tří hlasů rozvíjí ve své vlastní chorální linii a dohromady vytvářejí souzvuky až barbarské, které jdou patrně ještě za analogické skladby Igora Stravinského. Ale zápasí o jas, který nikdy chorálu nechybí. Skladba má klasickou formu latinské mše (průvodní slovo dr. Karla Šprunka).

Další informace

Název Missa brevis se používal později, kdy už nehrozil zákaz uskutečnění koncertu. Názvu Laudes musicae antique už „roztomilí“ cenzoři nerozuměli.


Odběr novinek

Zde si můžete nastavit odběr novinek. Pokud dojde na těchto stránkách k nějaké změně, doplnění apod., dostanete upozornění na svůj mail.