Pro Anežku

Datum vzniku

1982

Obsazení

křivý roh, bicí

Části / věty

Poutníci – Lapkové – Anežka - Šumaři

Interpretace

19.1.1983, Autorský večer ke skladatelovým padesátinám

6.10.1993, Kostel svatého Havla na Starém městě v Praze

Durata

10 minut 40

Všeobecná a formální charakteristika

Podnět k vzniku skladby dala její tehdejší interpretka, zvyklá hrát výlučně starou hudbu. Křivý roh neboli krumhorn je druh šalmaje velmi omezeného rozsahu, který svou konstrukcí předpokládá nenáročnou tonální a diatonickou hru. Autor napsal pro krumhorn velmi náročný part.

Ve čtyřech částech evokuje středověký svět, zaplněný poutníky, lapky a šumaři – a mezi nimi líbeznou Anežku. Čtyři věty – Poutníci, Lapkové, Anežka, Šumaři – představují čtyři stavy ducha: Všichni jsme tu na cestě, všichni putujeme, vedeni neklidem svého srdce. – A všichni jsme sami sobě loupežníci, lapkové a mordýři. – A proto všichni s okouzlením vzhlížíme k světlému zjevu pomocnice – Anežky, která by šla spolu s námi po nebezpečných cestách našeho času. – A všichni jsme při svém bojování šumaři, potulní a rozverní muzikanti, nevalní hudebníci, kteří sami sobě píšou a poprvé a naposled interpretují zcela jedinečnou, neopakovatelnou skladbu svého života, odvažující se přesto vyhrávat na krumhorn svých duší k Boží chvále (Karel Šprunk).


Odběr novinek

Zde si můžete nastavit odběr novinek. Pokud dojde na těchto stránkách k nějaké změně, doplnění apod., dostanete upozornění na svůj mail.