Tři dvouhlasy na liturgické texty

Datum vzniku

1993

Obsazení

sbor

Části / věty

Vzdejme chválu Bohu Otci, Velký je Pán Bůh, Zdrávas, Maria

Interpretace

6.10.1993, Kostel svatého Havla na Starém městě v Praze

12.3.2008, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce v Praze 1, Malostranské nám. 13, Komorní složení sboru Gabriel,  řídí Kateřina Nepustilová

Všeobecná a formální charakteristika

Tato trilogie je tvořena dvěma hymny a závěrečnou modlitbou k Panně Marii. První hymnus z breviáře „Vzdejme chválu Bohu Otci“ dnes nezazní. Zato můžete slyšet druhý hymnus „Velký je Pán Bůh“. Píseň pochází z kancionálu „Piesně chval Božiech…“, vydaného jako první kancionál s notami roku 1541. Dvojhlasy končí jakýmsi kánonem – modlitbou „Zdrávas, Maria“.

Další informace

Dva dvouhlasy na liturgické texty roku 1993. V prvním Karel Sklenička zhudebnil nádherný text ze sbírky Piesně chval božských bratra Jana Roha z 16. století. Je to tichá meditace člověka, který se nenechává zmást hlukem a neklidem, jež kolotají kolem něho. Je to niterné rozjímání o tom, k čemu se věřící mysl vrací k jako nepřestávajícímu důvodů díků a chvály. Je to prostá meditace o díle, jež Bůh vykonal pro záchranu člověka a pro jeho vyvýšení: Velký je Bůh v skutcích svých.

Údiv nad Božími činy se ozývá také v druhém sboru, v hlubokém uchopení slov Zdrávasu, jejichž prostota a velikost nás stále znovu překvapuje.

(12. 3. 1998, průvodní slovo dr. Karla Šprunka)


Odběr novinek

Zde si můžete nastavit odběr novinek. Pokud dojde na těchto stránkách k nějaké změně, doplnění apod., dostanete upozornění na svůj mail.