Svatební žalm – žalm 45

Datum vzniku

1987

Obsazení

alt, baryton, varhany

Interpretace

Koncert duchovní hudby v kostele sv. Gabriela, Praha 5, Holečkova ulice

Všeobecná a formální charakteristika

Alt, baryton, kytara a varhany teď přednesou Žalm 45. Karel Sklenička jej zhudebnil v roce 1987. V knize žalmů je označen jako „píseň lásky“ a obvykle se chápe jako zpěv o spojení Krista a duše člověka, Krista a nevěsty, jíž je církev. Píseň začíná chválou ženichova půvabu a hrdinskosti:

Ty nejkrásnější ze synů lidských,

z tvých rtů se line milost,

proto ti Bůh navěky žehná.

Opěvá se ženichova spravedlnost a vystupuje ženichova královská nádhera. Tu se objevuje královská nevěsta

ve své velebné kráse:

            Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho,

            zapomeň na svůj lid, na otcův dům,

            neboť král zatouží po tvé kráse.

            Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř,

            svůj šat má protkaný zlatem.

            V zářivém oděvu ji vedou ke králi.

Ale o vznešeném spojení Krista a církve apoštol Pavel (v listu Efeským) říká, že jeho odrazem je spojení muže a ženy. Skladatel se proto podivuje, že se tento žalm neobjevuje v liturgii pro snoubence – a nazval ho žalmem svatebním. Je to překrásná píseň pro nevěstu a pro ženicha v den jejich sňatku, tak plném tajemství (průvodní slovo dr. Karla Šprunka).


Odběr novinek

Zde si můžete nastavit odběr novinek. Pokud dojde na těchto stránkách k nějaké změně, doplnění apod., dostanete upozornění na svůj mail.