Žalm 68

Datum vzniku

1988

Obsazení

sólo a lid, varhany

Interpretace

28.3.1990, Koncert duchovní hudby v kostele sv.Gabriela, Praha 5, Holečkova ulice

 

Všeobecná a formální charakteristika

Poslední skladba je pochod. Ne obyčejný pochod, ale žalm 68. Boží lid putuje ve slavnostním průvodu z Egypta do zaslíbené země:

            Všichni spatřili tvůj průvod, Bože,

            Průvod mého Boha, mého krále, do svatyně.

            Napřed šli zpěváci, za nimi hudebníci,

            Uprostřed s bubínky dívky.

Všichni jásají Bohu. V čele kráčí Bůh a země se třese:

            Bože, když jsi táhl v čele svého lidu,

            Když jsi kráčel pustým krajem,

            třásla se země,

            Kanuly krůpějě z nebe

            Před Bohem ze Sinaje,

            Před Bohem, Bohem Izraele.

Majestát Boha zahání na útěk všechny nepřátele. Průvod Božího lidu pak vstupuje na Sion a oslavuje Boha, který vládne nad světem.

            Království země, zpívejte Bohu…

            Hle, vydal hlas,

            Hlas plný moci.

            Uznejte Boží moc!

            Jeho vznešenost se klene nad Izraelem,

            Jeho moc do mraků strmí.

Žalm 68 je obtížný text. Je především písní víry. Boží lid se rozpomíná na veliké činy Boží a s důvěrou hledí do budoucího času. Vždyť věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme (Žid 11,1). Věřit znamená vložit svou naději do Boha jako Ábel, Henoch, Noé a Abraham. „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od začátku až do cíle“ (Žid 12,1-2). (Průvodní slovo dr. Karla Šprunka)


Odběr novinek

Zde si můžete nastavit odběr novinek. Pokud dojde na těchto stránkách k nějaké změně, doplnění apod., dostanete upozornění na svůj mail.