Žebráci a koledy (text Jiří Wolker)

Datum vzniku

od r. 1973

Obsazení

komorní sbor

Interpretace

10.3.1982, Koncertní sál Smetanova muzea, Praha 1, Novotného lávka 1, Musica poeticařídí autor

Všeobecná a formální charakteristika

Žebráci a koledy Karel Sklenička komponuje od roku 1973 pro komorní soubor Musica  poetica, jehož je uměleckým vedoucím. Jsou to Dva sbory na text Jiřího Wolkera z roku 1974. Skladatel v nich zhudebnil méně známé verše ze sbírky Host do domu, která vyšla roku 1921, necelé tři roky před básníkovou předčasnou smrtí. Je to úryvek z básně Žebráci a báseň Koledy. Zdálo by se, že vhodnou formou pro zhudebnění Wolkerových veršů bude píseň nebo malá kantáta. Ale nástrojová skupina souboru má typicky rytmické obsazení: kytara, někdy banžo, kontrabas, skupina bicích, také housle a flétna. A zazpívat si chtějí pokud možno všichni. A tak pro ně Karel Sklenička napsal dva sborové songy s mnoha prvky rytmické hudby songů a chamsínů. A přesto to není hudba, uplatňující náročné požadavky moderní kompozice. Jde tedy o útvar vpravdě originální.

Autor hudby se tu setkává s básníkem, který stejně jako on prožívá hořkost lidské bolesti a bídy, těžký úděl chudých, kteří se rodí uprostřed holých stěn a žijí na samém okraji měst. Ale hořkost lidského utrpení je tu prozářena čímsi, co bychom mohli nazvat nadějí: nadějí, protože jedině tito chudí slyší přesmutné trumpety vyhrávající radostné poselství o narození nového života. Jiří Wolker v básni Koledy říká:

            Svatý Štěpáne,

                smutný den přinesl jsi ve džbáně,

                promáčené boty děrami pláčí, ale to jsou přec ti nejvděčnější posluchači

                poselství radostného,

                chlebíčka na černé míse přineseného,

                ale to jsou přec ti nejvděčnější posluchači,

                protože jsou nejblíže trumpet tvých přesmutných,

                jako je mlha, bláto, sníh.

A v bázni Žebráci čteme:

            Teď chodím městem a Pána Boha hledám.

                Vím, že tu chodí

                S mošnou a holá,

              Vím, že se s ním jednou shledám.


Odběr novinek

Zde si můžete nastavit odběr novinek. Pokud dojde na těchto stránkách k nějaké změně, doplnění apod., dostanete upozornění na svůj mail.