Skladby Karla Skleničky v archivech Českého rozhlasu a HIS

Název skladby Typ skladby Čes. roz. HIS
Absolutní lilie pro soubor Musica poetica    
Ad regnum per 6 trombe sextety instrumentální   skl1
Adventní zpěvy z proroka Izaijáše sobor, bicí, varhany    
Adventus infacticum,pro tři dět.sóla,dět.sb.a varhany sbor dětský    
Aleluja adventní sbor, varhany    
Amálii      
Antifona k průvodu s obětními dary duchovní skladba    
Andantino tria instrumentální 4437  
Beata est Nativitas      
Betlémské světlo      
Broučci filmová a televizní hudba    
Concertino pro trubku, cembalo a smyčcové kvarteto sextety instrumentální 4107, 010525  
Concerto per pianoforte ed orchestra orchestrální    
Concerto per stromenti a fiato e contrabasso orchestrální 3899 skl10
Contributo romantico  dua instrumentální 8096 skl2
Cui gloria. Intráda pro 6 žesťových nástrojů sextety instrumentální   skl3
České mešní ordinárium      
Čtení z bible per coro ed orchestra da camera duchovní hudba    
Discussione pro hoboj a anglický roh dua instrumentální   skl4
Docenti a strašidla pro soubor Musica poetica    
Due capricci per violino e 9 fiati koncertantní skladby 8352 skl5
Due per uno dua instrumentální 10468 skl6
Dušičkový příběh filmová a televizní hudba    
Dvanáct měsíčních nápadů      
Exodus      
Ferda mravenec filmová a televizní hudba    
Giuochi (Hry). Trio pro violu, cello a kontrabas tria instrumentální   skl8
Hospodine, pomiluj ny  4 hlasy a dechové kvinteto    
Hurvínek a ubrečená saň scénická hudba    
Idee Adalbertine per 2 viole dua instrumentální  10469 skl9
Intráda pro žesťe a malý buben   1930  
Jako by neuměl do pěti počítat - burleska sólové nástroje 1933  
Jak je důležité míti Filipa      
Jezu Kriste, ščedrý kněže duchovní píseň    
Kánon před jídlem - celoroční      
Kánon před jídlem - postní      
Kánon před jídlem - marxistický      
Kánon před jídlem - globální      
Kniha zrození      
Kristus, Boží Syn vánoční píseň    
Kristus, příklad pokory      
Kočár nejsvětější svátosti filmová a televizní hudba    
Legendy, pro dechové noneto nonety instrumentální 03187, 010  
Lidé, otevřte srdce pro soubor Musica poetica    
Mackbeth scénická hudba    
Máj zpěv (+ nástroj) 425  
Maturityáda      
Meditazione paschale per 2 viole ed organo piccolo tria instrumentální   skl12
Mešní píseň ke cti Bolestné Matky Páně duchovní píseň    
Mešní píseň sester Voršilek duchovní píseň    
Mešní řád k sv. Martinu      
Missa brevis per tre voci a capella sbor smíšený   skl13
Mocný všech věcí Pane      
Mnoho povyku pro nic scénická hudba    
Musica per orchestra grande ed organo      
Musica poetica na českém venkově pro soubor Musica poetica    
Musique de table tria instrumentální 0232, 09447-50  
Nastal nám den veselý      
Nonettino nonety instrumentální  1630  
O hvězdě - Ester      
Oscilazione per violino e piano dua instrumentální   skl14
Padnúc na svá kolena      
Pane a Mistře      
Pane všemohoucí      
Pět chorálových předeher pro varhany sólové nástroje    
Píseň k sv. Martinu      
Písnička o E.D., melodram s doprovodem violy melodramy    
Počátek evangelia sv. Jana sbor smíšený  S1139  
Podobenství o hřivnách - Josefíně      
Pohádka   428  
Pohádka o rybáři a zlaté rybce sbory 6976  
Pohádková suita, pro dechový kvintet a bicí nástroje kvintety instrumentální 2271 skl15
Poztrácená slova štěstí pro soubor Musica poetica    
Pro Anežku, suita pro křivý roh a bicí nástroje dua instrumentální 4079 skl16
Quartettino per ottoni   01932, 08728  
Quartetto per fiati kvartety instrumentální 924, 010554 skl11
Quattuor dialogi secundum Ovidium, pro S, B a 9 dech. nástr. zpěv (+ nástroj) 8678  
Quintetto piccolo per fiati kvintety instrumentální 1931  
Raduj se a vesel      
Raduj se všechno stvoření      
Ranní píseň k Matce Anděle duchovní píseň    
Responsoriální žalmy - 204 psalmi per 3 anni liturgici per solo, popolo ed organo      
S dary svými      
Salve Regina, pro smíšený sbor sbor smíšený   skl17
Sette parabole del\'amore (Sedmero podobenství o lásce) kvintety instrumentální 5815, 0698 skl18
Scherzino dua instrumentální 0423, 0430 skl19
Smyčcový kvartet č. 1 (Quartetto d’archi 1.) kvartety instrumentální 4047  
Smyčcový kvartet č. 2 - Evoluce (Quartetto d’archi 2. - Evoluzione) kvartety instrumentální 4048  skl7
Sňatky z rozumu filmová a televizní hudba    
Sonata per organo solo sólové nástroje 505  
Soudce všeho světa smíšené sbory    
Svatovítský chrám   9  
Svatebně osudová sonátová věta      
Symfonietta per orchestra da camera symfonický orchestr 8111  
Šest naivních madrigalů sbor smíšený    
Tázačky pro dětský sbor a instrumentální soubor sbor dětský    
Tomáš Becket scénická hudba    
Tre elegie per viola solo sólové nástroje    
Tre scherzi per 5 ottoni, timpani ed archi orchestrální 8596  
Trio pro 2 housle a violoncello tria instrumentální 0426, 0695  
Trio pro klarinet, housle a violoncello tria instrumentální 0429, 0696  
Třetího dne vstal Stvořitel      
Tři dvouhlasy na liturgické texty sbor dětský    
Tři elegie pro violu sólo sólové nástroje 2929 skl20
Tři kánony sólové nástroje 427  
Tři madrigaly      
Tři trojhlasy na liturgické texty pro smíšený sbor sbor smíšený S1140   
Úvod do ženské logiky pro soubor Musica poetica    
Vánoční kánon 1995, pro vokální tříhlas a bicí      
Vánoční stromeček zpěv (+ nástroj)  9  
Vánoční znělka      
Variační fantazie sólové nástroje 0424, 0431  
Variationes quadragesimae per organo sólové nástroje 5851 skl22
Variazioni per violino solo sólové nástroje   skl21
Vesele zpívejme      
Ve stínu kříže      
Věřím v Boha jednoho      
Vítej, milý Jezu Kriste      
Vrstvy pro soubor Musica poetica    
Z 1.knihy vyznání sv.Augustina, pro alt, violu a varhany      
Z proroka Daniele      
Zpěvy pro Taizé      
Žalm 2 sólo, sbor, varhany    
Žalm 16 - Františkovi o veselí      
Žalm 25 - Zamiloval jsem si, Pane, domu tvého      
Žalm 45 - svatební      
Žalm 57 - Vojtěchovi o trápení      
Žalm 66      
Žalm 67      
Žalm 68 - do pochodu sólo a lid    
Žalm 71 dva smíšené sbory a harfa S1076  
Žalm 95 -Všechny země, zpívejte      
Žalm 111 - Chvála moudrosti      
Žalm 113 - Julii chvála rosy      
Žalm 115      
Žalm 117      
Žalm 150 - Cecílii      
Žebráci a koledy sbor    
Žena hříšnice      
Ženu zdatnou      
       

Tragikomická sonáta - báseň


Odběr novinek

Zde si můžete nastavit odběr novinek. Pokud dojde na těchto stránkách k nějaké změně, doplnění apod., dostanete upozornění na svůj mail.